Potrebe organizma

Najčešće se energetske potrebe organizma kao i energetska vrednost hrane izražavaju u kilokalorijama (Kcal). Jedna kilokalorija predstavlja kolčinu toplote koja je potrebna da se litar vode zagreje od 15 na 16 stepeni. 1 gram ugljenih hidrata i proteina daje 4 Kcal dok 1 gram masti 9 Kcal.

Individualne energetske potrebe čoveka  Svetska zdravstvena organizacija definiše kao "onu količinu energetskog unosa hranom koji je uravnotežen sa rashodom energije  a  obezbeđuje optimalnu telesnu masu, telesni sastav i potrebni nivo fizičke aktivnosti; istovremeno je usaglašen sa dobrim zdravljem a omogućuje ekonomski neophodnu isocijalnu potrebnu aktivnost". Kod dece se moraju uračunati i energetske potrebe za rast. Kod  trudnica i dojilja energetske potrebe uključuju i energiju potrebnu za rast ploda ili lučenje  mleka.

Postprandijalna  termogeneza ili metabolički odgovor na unošenje  hrane predstavlja p energiju potrebnu za konzumiranje, varenje, apsorpciju i prenos pojedinih sastojaka hrane kroz sluzokožu creva. Pri raznovrsnoj ishrani postprandijalna termogeneza učestvuje sa 5-10% u potrošenoj energiji  i najviša je za proteine, zatim za ugljene hidrate i masti.

Prilikom izračunavanja energetskih potreba treba se pridžavati zlatnog pravila da se unese onoliko koliko se i potroši u protivnom dolazi do gojaznosti ili mršavljenja.

And we help with home work do look carefully at everything, it does

Postavite komentar