Idealna telesna masa

Idealna telesna masa je ona masa  koju treba da ima osoba odredjenog pola i starosti  kako bi  dužina života bila najduža, radna sposobnost maksimalna a zdravlje najoptimalnije.
 

Izračunavanje:

Najjednostavniji  obrazac za izračunavanje idealne telesne mase je obrazac po Broc-u:

ITM=TV-100 ± 5-10%

Vrednosti obijene po ovom obrascu nisu pouzdane.
 

Stoga se češće koristi formula po Demole-u:

Za muškarce: ITT=TV-100 – (TV-150)/4 + (G-20)/4

Za žene: ITT=TV-100 – (TV-150)/2.5 + (G-20)/4

TV – telesna visina u cm

G – Životno doba u godinama
 

NapomenaNe postoji obrazac koji je isti za sve i sa preciznošću odredjuje svima idealnu telesnu masu. Zbog mnoguh faktora, koji utiču na idealnu telesnu masu, najbolje je konsultovati se sa nutricionistom.


Postavite komentar

Morate biti ulogovani da bi ste postavili komentar.