Idealna telesna masa

Idealna telesna masa je ona masa  koju treba da ima osoba odredjenog pola i starosti  kako bi  dužina života bila najduža, radna sposobnost maksimalna a zdravlje najoptimalnije.
 

Izračunavanje:

Najjednostavniji  obrazac za izračunavanje idealne telesne mase je obrazac po Broc-u:

ITM=TV-100 ± 5-10%

Vrednosti obijene po ovom obrascu nisu pouzdane.
 

Stoga se češće koristi formula po Demole-u:

Za muškarce: ITT=TV-100 – (TV-150)/4 + (G-20)/4

Za žene: ITT=TV-100 – (TV-150)/2.5 + (G-20)/4

TV – telesna visina u cm

G – Životno doba u godinama
 

NapomenaNe postoji obrazac koji je isti za sve i sa preciznošću odredjuje svima idealnu telesnu masu. Zbog mnoguh faktora, koji utiču na idealnu telesnu masu, najbolje je konsultovati se sa nutricionistom.


Postavite komentar